Ratanland to marka, której warto zaufać, na którą warto postawić i której produkty dostępne w wachlarzu ofertowym, jak najbardziej warto wybrać. Oprócz szerokiej oferty produktów, atrakcyjnych cen, najwyższej jakości materiałów niezbędnych do produkcji, dziś może pochwalić się czymś jeszcze - prawem ochronnym na znak towarowy ®. Cóż to oznacza w praktyce?

Jeśli nastąpi rejestracja znaku towarowego, ten jest chroniony prawem, co oznacza, iż jego właściciele mają pełną ochronę prawną na produkowane i sprzedawane towary. Znak towarowy ma charakter prawa wyłącznego i przysługuje tylko tej jednej konkretnej marce. Ratanland otrzymał pozytywną decyzję w kwestii przyznania jej prawa ochronnego na znak towarowy, co jest niewątpliwie powodem do dumy i chwalenia się. W obrocie gospodarczym prawna ochrona znaku towarowego odgrywa niezwykle ważną rolę, bowiem dzięki niej właśnie, nikt nie ma prawa zarejestrować cudzego produktu i nikt nie może go w żaden sposób wykorzystać, na przykład w formie reklamy.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy? Jakie są korzyści rejestracji znaku towarowego?

  • zwiększa się wartość przedsiębiorstwa i jego pozycja na rynku
  • pogłębia się zaufanie konsumentów do marki
  • powstrzymuje się działania konkurencji z czerpania korzyści z cudzej marki

Znakiem towarowym może być nazwa firmy, jej logo, ale również forma słowna czy graficzna, forma przestrzenna czy nawet dźwiękowa. Rejestrując firmę w CEIDG lub w KRS, jej nazwa w żaden sposób nie jest chroniona prawnie, dlatego też każdy może nadać swojej firmie również taką nazwę czy wykorzystać konkretne logo. Aby ochronić więc prawnie to, co się stworzyło i zbudowało, należy zarejestrować znak towarowy w urzędzie patentowym - Rejestr znaków towarowych, tym samym uzyskując charakterystyczny znak ® przy nazwie lub logo swojej firmy. Od teraz Ratanland tym właśnie może się poszczycić. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby marka była silna, mocna, rozpoznawalna i jedyna na rynku, dlatego też jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich działań, aby to właśnie zyskać. Prawo ochronne na nasz znak towarowy jest już zdobyte ;)