Regulamin specjalny "100 dni na zwrot"

1. Niniejszy regulamin specjalny „100 dni na zwrot” („Regulamin Specjalny”) stanowi rozwinięcie regulaminu sklepu internetowego www. ratanland.pl  („Regulamin”) W zakresie nieuregulowanym wprost lub wyczerpująco w Regulaminie Specjalnym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. W razie niezgodności między postanowieniami Regulaminu Specjalnego i postanowieniami Regulaminu stosować należy postanowienia Regulaminu Specjalnego.

2. Postanowienia Regulaminu Specjalnego znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumenta w rozumieniu postanowienia VII.1 Regulaminu, który posiada konto w Sklepie www.ratanland.pl i kupuje Towary jako zarejestrowany Klient.

3. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży również po 14-dniowym terminie, jak przewidziany w sekcji VII Regulaminu („Uprawnienie”), jeśli Konsument zamawia nie więcej aniżeli 5 sztuk Towarów w miesiącu kalendarzowym. Uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jak przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Uprawnienie zwiększa jedynie zakres uprawnień Konsumenta, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia, Klient musi dostarczyć Towar na następujący adres: Rattanland Sp. z o. o., ul. 3go lutego 66B, 66-436 Słońsk, przed upływem 100 dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 100 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

5. Utrzymanie terminu na skorzystanie z Uprawnienia nie może być wiązane ani z datą oświadczenia woli skorzystania z Uprawnienia, ani z datą wysyłki zwracanego Towaru – istotna jest wyłącznie data efektywnego doręczenia tego Towaru na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego. Jeśli ostatni dzień 100-dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, efektywne dostarczenie Towaru po tym terminie pociąga za sobą utratę Uprawnienia.

6. W celu skorzystania z Uprawnienia należy wypełnić formularz zwrotu, dostępny na stronie internetowej www.ratanland.pl oraz wysłać zwracany Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

7. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Regulaminu Specjalnego, warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest:
a. brak śladów użytkowania mebli ogrodowych, w szczególności Towar nie może być używany.
b. zachowanie oryginalnych opakowań zbiorczych (palet) i oryginalnego opakowania towaru.
c. prawidłowe wypełnienie, w tym w zakresie tożsamości Konsumenta, i dostarczenie formularza zwrotu.

8. Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Specjalnego lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Klienta. W razie niepodjęcia przez Klienta odesłanego mu Towaru, Klient zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce pięćdziesięciu (50) złotych za każdy dzień przechowania. Ponadto Rattanland Sp. z o.o. może – w związku z zastrzeżonym tu prawem odkupu Towaru – potrącić wzajemną wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów przechowania.


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć